Un programa de govern amb compromís!

Ara és el moment

#ambValentia

Ara és el moment amb l’educació, els esports i la joventut

– Integrarem els JOVES en els òrgans de Participació Ciutadana per tal de coordinar idees, rebre ajudes i fer possibles els projectes.

– Crearem un Casal Jove, amb activitats gestionades pels joves.

– Incrementarem els programes destinats a la Formació per a l’Autoocupació. Assessorament des de l’Agència de Desenvolupament Local i ajudes fiscals municipals.

– Subvencionarem material escolar, beques Erasmus, llibres de text, el transport per a estudiants que hagen d’anar fora de Callosa (formació professional, batxillerat artístic, universitat i UNED) i l’accés a l’escolarització de 0 a 3 anys, en funció de la renda familiar

– Implantarem una aula d’estudi que s’adapte a les necessitats dels estudiants.

– Establirem convenis de col·laboració amb altres entitats buscant la millora de l’oferta educativa : universitat …

– Col·laboració amb els centres educatius presents al poble i L’AMPA de cadascun; especial seguiment i tractament de l’absentisme escolar

– Augmentarem l’oferta de cursos-taller municipals i les cases d’ofici. Recuperarem l’ensenyament secundari en l’Escola d’Adults.

– Ajudarem els clubs i associacions esportives del poble a organitzar els esdeveniments que realitzen.

Ara és el moment amb la cultura, el patrimoni i les festes

– Crearem i organitzarem un ARXIU MUNICIPAL.

– Actualitzarem el catàleg dels béns patrimonials del municipi: culturals, històrics, ambientals . Actuacions de cara a la restauració i protecció pertinents.

– Establirem les connexions entre el nostre patrimoni i les possibilitats turístiques. Recuperarem vies verdes i sendes.

– Reprendrem les publicacions i els estudis sobre el nostre poble. Promocionarem els creadors locals (músics, pintors…)

– Potenciarem totes les festes locals tant des de l’àmbit tradicional, cultural i també el turístic.

Un teixit associatiu gran equival a un volum important d’activitats que poden dinamitzar el poble, tant culturalment com econòmicament”

Ara és el moment amb el benestar, els serveis socials i la igualtat d’oportunitats. La sanitat

Consell de la Dona. Creació i desenvolupament. Plans d’igualtat per a l’Ajuntament i organismes que d’ell depenguen. Prevenció de la violència de gènere, dotar de servei especial a la Policia Municipal.

– Elaborarem uns plans d’accessibilitat urbana i d’eliminació de barreres arquitectòniques.

– Crearem una comissió sociosanitària entre professionals per millorar l’atenció de les persones dependents.

– Adquirirem una ambulància i un cotxe adaptat per a transport d’incapacitats.

-Millorarem l’accessibilitat al Centre de Salut. Automatitzarem les portes del centre, reestructurarem l’aparcament. Exigirem un increment de les seues prestacions.

Exigirem l’ampliació de l’Hospital comarcal de la Vila Joiosa.”

– Regularem programes de voluntariat.

Fomentarem les activitats de prevenció sanitària. Programarem activitats formatives per a experts i grups especialitzats en temes de salut.

– Democratitzarem la Junta Rectora de l’Asil Hospital per tal de millorar la seua gestió.

Treballarem per augmentar els Serveis d’informació, orientació i assessorament de situacions de necessitat social.

-Crearem un centre de dia

Ara és el moment per a la bona governança, la participació i la transparència.

Governarem per a tots igual. L’Ajuntament és de tots I per a tots. La persona que voldrà parlar amb l’Alcalde no tardarà més de 24 hores en ser atesa.

Aconseguirem el consens amb la resta dels partits.

– Posarem a l’abast de tot el poble els comptes municipals amb la màxima facilitat, utilitzant les noves tecnologies com a eina d’informació municipal.

– Crearem un Consell de Participació Ciutadana on totes les organitzacions I associacions així com qualsevol persona puga opinar i intervindre en el funcionament municipal. S’elaborà, a través del Consell, un reglament per al repartiment de subvencions a les associacions del poble.

Plenaris a la vesprada, fora de l’horari laboral. Reimplantarem el reglament de participació ciutadana a les seues sessions.

Es faran públics tots els contractes i convenis existents, la llista de proveïdors i adjudicataris i tots els convenis urbanístics i la informació sobre les obres de major importància.

– Elaboració d’uns pressupostos participatius. Partides reservades a les inversions més valorades pels veïns.

Cada mes farem reunions obertes al públic per tal d’informar i explicar els temes d’interés municipal actuals.

– Reorganitzarem la feina dels empleats públics atenent al critèri professional per tal d’augmentar l’eficàcia de la gestió i el treball municipals.

– Elaborarem una Relació dels Llocs de Treball per tal de despolititzar els sous.

L’Ajuntament està per a donar solucions als problemes, no per crear-ne de nous”

Ara és el moment amb la seguretat ciutadana i l’educació cívica.

Crearem el Consell de Policia Local, per tal que la ciutadania conega les seues actuacions.

-Augmentarem la consciència cívica programant activitats educatives I informatives.

-Crearem la Patrulla Rural amb agents de la Policia Local.

Ara és el moment amb la promoció econòmica, l’estabilitat financera, el comerç i el turisme

-Prepararem un pla de gestió eficaç per tal de garantir la bona qualitat dels serveis municipals.

-Bonificarem el comerç local amb rebaixes d’impostos i taxes I programarem activitats per fomentar les compres al poble.

-Habilitarem zones d’aparcament reservades als clients del xicotet comerç I del Mercat Municipal.

Col·laborarem en el desplegament d’una zona industrial pera a la ubicació d’empreses.

-Invertirem en l’Algar.

-Combinarem els paquets turístics de l’Algar amb altres activitats: visites guiades al poble antic, excursions de senderisme, activitats esportives de muntanya… «Aprofitem el nostre patrimoni!»

Fomentarem el turisme rural, amb cases al Poble i d’horta per un turisme d’interior. Es potenciarà una Central de Reserves Turística des de l’Ajuntament.

Ara és el moment per a les Infraestructures i serveis urbans.

-Dedicarem els recursos municipals a xicotetes obres de millora del poble: més parcs, millora de l’entramat d’aigua potable i clavegueram etc

-No desenvoluparem cap obra pública sense informar els veïns, buscant sempre la màxima participació i consens.

-Exigirem subvencions per a millorar els accessos al poble. Així com també demanarem més freqüència a l’empresa de transport públic (autobús).

Ara és el moment per a l’Agricultura

– Crearem una REGIDORIA D’AGRICULTURA

– Dotarem el Consell Agrari Municipal d’un pla d’acció que el convertirà en l’entitat que intervindrà activament en el foment de l’Agricultura local.

Donarem suport a polítiques que solucionen els problemes del camp valencià (preus, distribució…)

– Tindrem en compte, al costat de l’agricultura més general, altres propostes que diversificaran l’oferta agrària: l’agricultura ecològica, la promoció de productes tradicionals ( llavors autòctones, varietats de fruites antigues…), derivats del nespro… Una FIRA D’AGRICULTURA anual.

– Confeccionarem un Pla Integral de Millora de Camins Rurals.

– Ajudarem el llaurador amb serveis complementaris (el triturat de restes de poda i el seu reciclatge posterior, bonificacions fiscals, assessorament, la promoció de productes locals a través de la web municipal…)

– Col·laborarem amb la Comunitat General de Regants i Usuaris a l’hora de defendre els nostres drets sobre l’aigua.

– Treballarem per tal que la nostra agricultura siga un reclam per a un turisme que busque paisatges i productes locals amb garantia d’exclusivitat.

– Ens coordinarem amb l’IES i la Formació Professional d’Activitats Agràries i Forestals i establirem mecanismes de gestió forestal municipal.

Ara és el moment per al medi ambient

– Cuidarem la salut dels nostres espais naturals per a garantir la seua perdurabilitat.

– Ens unirem al Pacte de les Alcaldies per una energia sostenible local.

– Incrementarem la recollida selectiva de residus.

– Elaborarem un pla d’intervenció a fi d’evitar els abocaments incontrolats de residus o agents contaminants, on també es contemplarà incentius cap a empreses que faciliten este deure. P.e: què fem dels tallavents retirats?

– Crearem un parc d’abocaments d’enderrocs.

Arxivat en: General

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *